AniCura satsar miljoner på extra utbildning

En av AniCuras ägare skjuter till ett mångmiljonbelopp som ska satsas på utbildning av veterinärer och leg djursjukskötare i Stockholm under de närmaste fem åren.

Fokus de närmaste två åren ska ligga på akut- och intensivvård och anestesi när det gäller sköterskor och på akut- och intensivvård samt avancerad kirurgi och komplicerade medicinska utredningar för veterinärer.

Det är Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm, delägare i AniCura, som skjuter till pengarna. Exakt hur mycket det rör sig om vill affärsområdeschefen Anna Sörelius inte säga.

– Men det handlar om flera miljoner kronor, säger hon.

Bakgrunden till tillskottet är enligt henne att efterfrågan på djursjukvård i allmänhet ökar, liksom efterfrågan på avancerad vård.

– Vi har en tvåsiffrig tillväxt både i antal patienter och omsättning, säger hon.

Pengarna ska i första hand användas till att ge fler veterinärer och leg djursjukskötare möjlighet till auskultation. På sköterskesidan är det sedan den 1 januari 2015 är det endast legitimerade djursjukskötare som får ge patienterna narkos.

– Därför är det viktigt att ge nyexaminerade djursjukskötare möjlighet att gå bredvid och arbeta med IVA och anestesi under trygga former. Den här satsningen ger oss möjlighet att satsa på praktisk utbildning utöver den teoretiska, säger Anna Sörelius.

AniCura:s ledning är fri att använda utbildningspengarna efter behov, och fokus kan alltså skifta till andra områden i framtiden. Nu hoppas Anna Sörelius att utbildningssatsningen ska bidra till att göra koncernen attraktiv för medarbetarna.

– Jag vill lyfta fram att vi har många erfarna och specialiserade veterinärer. I och med denna satsning får de större möjligheter att dela med sig av sin kunskap, säger Anna Sörelius.