Branschrapporten: Djursjukvården skriker efter folk

Djursjukvårdsföretagen har fortsatt stora svårt att rekrytera tillräckligt många djursjukskötare och specialistutbildade veterinärer. Svensk Djursjukvårds medlemsföretag behöver anställa 166 veterinärer och över 200 djursjukskötare de kommande 12 månaderna. Det är en fördubbling jämfört med förra året. Det visar årets branschrapport från Svensk Djursjukvård.

– Efterfrågan på djursjukvård ökar hela tiden och behovet av utbildad personal är enormt. De svenska veterinärmedicinska högskoleutbildningarna måste få mer resurser om vi ska kunna leva upp till djurägarnas förväntningar på service och kvalitet, säger Maria Lundvall, generalsekreterare Svensk Djursjukvård.

Till hösten utökas antalet utbildningsplatser för djursjukskötare vid SLU med 10 från 40 till 50 platser. På sikt kan det bli ytterligare 10 platser, hoppas Karin Östensson, dekan i fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU, enligt TT.

Branschrapporten i korthet:

  • 3 620 anställda
  • 1,4 miljoner patientbesök 2014, en ökning med 11 procent jämfört med 2014.
  • 2,86 miljarder i omsättning 2014, en ökning med 13 procent mot 2014.
  • 7 procent i omsättningsökning januari-mars 2015 jämfört med samma period 2014.
  • Vinstmarginal efter avskrivningar och före finansiella poster var i genomsnitt 4,4 procent 2014 (oförändrat sedan 2013) och prishöjningarna var i genomsnitt 3,3 procent.
  • Medlemsföretagen investerade 100 miljoner kronor i utrustning och kompetensutveckling 2014.
  • Rekryteringsbehovet 2015 är 500 medarbetare, en ökning med 50 procent jämfört med 2014.

Branschrapporten bygger bland annat på en medlemsundersökning (april 2015) bland Svensk Djursjukvårds medlemmar som representerar 85 procent av den totala marknaden.