Hästens fem vanligaste diagnoser

Hästens fem vanligaste diagnoser

De fem vanligaste diagnoser bland hästar som är försäkrade i Agria står för drygt 60 procent av alla skadeanmälningar på häst. Hälta är den i särklass vanligaste.

Hältan utgör mer än hälften av fallen i topp-fem gruppen. Därefter kommer kolik, traumatiska skador, fång och hovböld. Alla dessa diagnoser kan hästägare påverka och förebygga skadorna i ganska lång utsträckning, skriver Agrias hästveterinär Karl-Henrik Heimdahl i ett pressmeddelande.

Det här är vad han menar att hästägare ska göras uppmärksamma på:

  1. Hälta. Rid hästen på rätt sätt, det vill säga i balans, korrekt form och tempo. En vanlig arbetsvecka ska täcka in konditions-, teknik- och styrketräning samt smidighet. Varierat ridunderlag på ridbanan eller i skog och mark bygger en starkare häst. Regelbundna besök av en duktig hovslagare är också viktigt.
  2. Kolik. Håll regelbundna utfodringsrutiner, ge hästen foder av god hygienisk kvalitet och se att den alltid har tillgång till rent vatten. Vänj hästen successivt vid nytt foder. Sandkolik går att förebygga genom att regelbundet utfodra med loppfrön.
  3. Traumatiska sårskador. Säkra närmiljön i stallet, i hagen och ridhuset så att inga vassa kanter, utstående föremål eller hala underlag är i vägen. Dörrar ska vara vända åt rätt håll så de inte riskerar att klämma hästen eller att ett hårt dörrhantag fastnar i hästens sida. Håll stallgolvet rent från prylar. Introducera hästarna försiktigt och under kontrollerade former till nya hästkamrater.
  4. Fång. Stora mängder kraftfoder eller att hästen släpps på ett kraftigt grönbete är ofta början på fång. Vänj hästen successivt vid bete och foderbyten. Glöm inte att minska kraftfodergivan under viloperioder. Långvarigt halta hästar kan drabbas av belastningsfång på det friska benet. En annan orsak till fång är att ett sto inte släpper efterbörden normalt efter en förlossning. Den ligger kvar och släpper ut bakterier och gifter som påverkar cirkulationen i hovarna. Uppmana hästägare att kontakta veterinär om inte stoet släpper sin efterbörd inom fyra timmar.
  5. Hovböld. Hästägare kan förebygga hovbölder genom att undvika arbete på olämpligt underlag, lägga en heltäckande sula på känsliga hästar och inte släppa ut nedverkade hästar på bete barfota.

Källa: Agria