Fortsatt svårt bli djursjukskötare

Trots att SLU har fått tio fler utbildningsplatser för djursjukskötare är det mycket svårt att komma in. Bara drygt 2 procent av de sökande har blivit antagna till höstterminen 2015.

Bristen på djursjukskötare fortsätter att vara akut. Söktrycket till SLU:s djursjukskötarprogram är mycket starkt. Sammanlagt fanns 2 192 behöriga sökande till höstterminens 55 platser. Dessa delas in i sex urvalsgrupper, men oavsett vilken urvalsgrupp man tillhör är chansen att bli antagen inte större än någon procent.

Den största urvalsgruppen är de som söker direkt på betyg, 1 682 behöriga sökande. Gruppen har 21 utbildnings platser, vilket betyder att det endast är cirka 1,2 procent som blivit antagna.

Det betyder också att det krävs mycket höga meritvärden. I de olika betygsgrupperna krävs 20,42 (nya gymnasieskolan), 21,30 (direktgruppen) och 21,50 (kompletteringsgruppen). För dem som söker på högskoleprov krävs ett provresultat på1,60 och för folkhögskolebetyg 4,0.

Totalt finns 55 utbildningsplatser på djursjukskötarprogrammet. Till nästa år kommer antalet platser att öka ytterligare, enligt SLU.