Veterinärprogrammet: Var tionde sökande blir antagen

Veterinärprogrammet fortsätter att vara en av de mest attraktiva utbildningarna. Av över 1 200 sökande till höstterminen kommer bara knappt var tionde att bli antagen.

Totalt fanns 1 252 behöriga sökande till veterinärprogrammet vid SLU i höst. Dessa delas in i olika urvalsgrupper, där kraven för antagning är mycket höga.

 

I betygsgrupperna krävs minst 21,30 (nya gymnasieskolan), 21,6 (direktgruppen) eller 21,67 (kompletteringsgruppen). För sökande med högskoleprov krävs ett provresultat på 1,7 poäng och för sökande med folkhögskolebetyg 4,00.

Alla sökande ska ha fått besked från Universitets- och högskoleverket om de blivit antagna eller fått en reservplats. Den 31 juli är sista datum för att tacka ja.