Startdatum för villkorad läkemedelsanvändning närmar sig

Startdatum för villkorad läkemedelsanvändning närmar sig

Den 1 januari 2016 blir villkorad läkemedelsanvändning tillåtet i mjölkproducerande besättningar. Då räknar Jordbruksverket med att ha en färdig e-blankett för enklare journalföring och rapportering, som ska underlätta för djurägare och veterinärer.