Förlossningsproblem varierar mellan kattraser

Förlossningsproblem varierar mellan kattraser

Flera faktorer påverkar risken för förlossningsproblem hos katt, till exempel kullstorlek, kroppskonstitution och hull. Den vanligaste orsaken till förlossningsproblem är värksvaghet.

I en studie har forskarna använt sig av information om katter försäkrade i försäkringsbolaget Agria för att studera förlossningsproblem. Tidigare har det visats att olika hundraser har olika hög risk att få problem vid förlossningen, och i den här studien kunde man se en signifikant skillnad i förlossningsproblem även mellan olika kattraser. Katter av rasen brittiskt korthår hade högst risk, följt av orientaliska raser och helig birma. I 56 procent av fallen med förlossningssvårigheter gjordes kejsarsnitt. Ingen gemensam nämnare sågs mellan de raser som har högst risk för problem, så forskarna rekommenderar att orsaken till förlossningsproblem utreds separat för varje ras, och att man väljer honor med lätta förlossningar för vidare avel.

Källa: Framtidens djurhälsa och djurvälfärd