SVA får medel för att undersöka årets harpestutbrott

SVA får medel för att undersöka årets harpestutbrott

Naturvårdsverket har beviljat medel till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för studier av årets harpestutbrott. SVA vill nu ha kontakt med främst jägare av räv och hare som vill delta i en undersökning.

– Vi vill nu skaffa oss bättre kunskap om det senaste harpestutbrottets effekter på vilda djur i Norrbotten och Västerbotten. Vi vill veta om sjukdomen till exempel kan ha ett mer utdraget, kroniskt förlopp hos harar, säger veterinär Gete Hestvik, SVA.

Under utbrottet av harpest under sensommar och tidig höst fick SVA in rapporter om över 150 döda harar i Norrbotten och Västerbotten. De flesta observerades i kustområdet kring Kalix, Luleå och Piteå. Tjugosju harar skickades in för obduktion. Majoriteten av dem hade dött av harpest.

– Hittills har de flesta undersökta hararna genomgått en akut sjukdom som snabbt lett till döden. Av stort intresse är att undersöka om sjukdomen kan ha ett mer långdraget, kroniskt förlopp. Om så är fallet skulle det öka risken för att harar sprider bakterien i naturen. Rävar kan infekteras men blir oftast inte sjuka. De bildar antikroppar mot bakterien, och genom att undersöka vilka rävar som har detta kan vi se i vilka områden harpesten finns. Vi vill därför undersöka organ från harar och rävar som skjutits under jaktsäsongen 2015-16, säger Gete Hestvik.

– Vi vill också gärna undersöka smågnagare, harar och rävar som påträffas självdöda och tar tacksamt emot även dessa djur som hittas av allmänheten.

Den som hanterar harar bör alltid iaktta stor försiktighet eftersom harpest även kan drabba människor. Detta är extra viktigt då smittade harar inte alltid har synliga förändringar. Rör aldrig haren med bara händer, tvätta händerna efteråt och tänk på att även inandning av infekterat damm kan smitta. Fram till denna vecka meddelar Folkhälsomyndigheten att man fått in över 800 fall av harpest på människa sedan i somras.

SVA är nu intresserat av att få kontakt med jägare av harar och rävar som vill delta i undersökningen. För varje provtagen hare eller räv kommer en ersättning på 200 kr att betalas ut.

Vill du delta i undersökningen? Kontakta Gete Hestvik eller ”dagens viltveterinär”.

Tel: 018-67 40 00.
Mejl: vilt@sva.se

SVA är intresserat av att ta emot djur från nedanstående kommuner:
Övertorneå, Haparanda, Överkalix, Kalix, Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå, Skellefteå, Norsjö

Läs mer om projektet på www.sva.se.

Källa: SVA
Foto: Karin Bernodt