VetnNet-konferensen: Svenska sköterskor har stark ställning

Leg djursjukskötare har en starkare ställning i Sverige än många andra länder. Det konstaterar Marita Stigelius, VeTAbolagets vd, efter årets VetnNet-konferens i Porto, Portugal.

Konferensen, som samlar yrkespersoner inom djursjukskötarutbildning från hela Europa för att diskutera framtida utbildning och kompetensutveckling, ägde rum 23-25 september. Marita Stigelius var där.

– Ett ämne på tapeten i år handlade om antagningstest till djursjukskötarutbildningar och vad dessa test visar. I Nederländerna har bland annat visat att många sökande inte har så starkt självförtroende, och delegater från övriga Europa kände igen sig i den bilden. Utbildningarna bör därför utformas för att bygga upp studenternas självförtroende.

Här skiljer Sverige ut sig, menar Marita Stigelius, eftersom den svenska antagningen till utbildningen enbart bygger på betyg och det är svårt att komma in.

– Det talar ju för att svenska studenter inte har problem med självförtroendet, men vi vet ju faktiskt inte hur det ligger till eftersom vi inte använder test, säger Marita Stigelius.

I många länder, exempelvis Danmark och Nederländerna, är det lätt att komma in på utbildningarna, och då sjunker yrkets status. Men flera länder har liksom Sverige treåriga högskoleutbildningar, vilket höjer statusen. Exempel på sådana länder är Portugal och Norge.

Sverige utmärker sig också genom att de färdiga djursjukskötarna utför mer självständigt arbete jämfört med hur det ser ut i andra länder. Det hänger samman med utbildningen, men också med tillgången på veterinärer. I många länder har man haft överskott på veterinärer länge och då finns en tendens att de tar över sköterskornas arbetsuppgifter.

– Därför är det viktigt att vår utbildning särskiljer sig, så att sköterskorna inte blir något slags ”veterinär light”, utan utmärker sig som experter på omvårdnad – ungefär som på humansidan, säger Marita Stigelius.

Syftet med VetnNet, både nätverket och konferensen, är att skapa en gemensam kunskapsplattform för alla länder i Europa. Nästa års VetnNet-konferens äger rum i Vilnius.

Text: Ingrid Kindahl