Första veterinärmedlet mot nyårsångest godkänt av EMA

Första veterinärmedlet mot nyårsångest godkänt av EMA

Nu finns ett efterlängtat veterinärläkemedel för att lindra akut ångest och rädsla hos hund, till exempel i samband med nyårssmällar. Medlet har godkänts av europeiska läkemedelsverket EMA för försäljning i Sverige och i övriga Europa. Det skriver Orion Pharma Animal Health i ett pressmeddelande.

Medlet säljs under varumärket Sileo och den verksamma substansen är dexmedetomidinhydroklorid. Enligt Orion Pharma är säkerheten och effekten hos preparatet kliniskt undersökt i flera väldokumenterade studier. Vissa av fältstudierna har också genomförts på nyårsafton och en av studierna påvisar utmärkt eller god effekt i 72 procent av fallen.

Sileo doseras i hundens mun, mellan kinden och tandköttet, via en oral spruta. Medlet bör ges när hunden visar de första tecknen på rädsla.

Källa: Orion Pharma Animal Health