Kattens ”HIV”, FIV, tycks öka i Sverige

Kattens ”HIV”, FIV, tycks öka i Sverige
Kattens ”HIV”, FIV är en svår, obotlig kattsjukdom som liknar aids på människa. Sjukdomen är ovanlig i Sverige, men tycks ha ökat på senare år.
– Från 2013 och framåt ses en ökning av antalet diagnosticerade fall, framförallt i Skåne och södra Sverige, säger bitr. statsveterinär Louise Treiberg Berndtsson, SVA.

Infektioner i övre luftvägarna och i munnen, svårläkta sår samt lunginflammation. Men också febertoppar, avmagring, förstorade lymfknutor och olika tumörer hör till de symptom som är vanliga hos katter med virussjukdomen FIV. Det kan dock ta flera år innan katten insjuknar i denna slutfas av sjukdomen. En kortare eller längre period, då viruset sprider sig i kroppen, kan katten vara symptomfri.

– FIV innebär att immunförsvaret löpande försvagas. Infekterade katter blir känsliga och lättare mottagliga för andra infektioner. Det finns dock inga unika, typiska symtom för just FIV, säger Louise Treiberg Berndtsson.

Viruset finns framförallt i saliv och blod hos den infekterade katten. Den vanligaste smittvägen är sannolikt via slagsmål och bett. Detta skulle kunna förklara varför det framförallt är äldre, utegående hankatter som smittas. FIV kan inte smitta till människor, och katter inte kan heller smittas av HIV.

Felint immunosuppressivt virus (FIV) förekommer över hela världen och infekterar tama och vilda katter. Viruset är relativt nyupptäckt, och beskrevs första gången 1987 i USA. FIV tillhör familjen retrovirus och sorteras i gruppen lentivirus. Till lentivirus hör också till exempel HIV (human immunodeficiency virus). FIV delar många egenskaper med HIV, och kallas ibland för kattens aids. Kattsjukdomen har använts mycket i olika modeller för att bättre förstå både HIV och aids.

Källa: SVA