Katters munbakterier har kartlagts

Katters munbakterier har kartlagts

Forskare i Waltham har identifierat 267 olika bakterier i katters tandplack. En databas har upprättats för att särskilja bakteriepopulationen hos katter med tandköttssjukdom från den hos friska katter.

Waltham Center for Pet Nutrition ligger i Storbritannien och drivs av det multinationella företaget Mars, som även äger foderföretaget Royal Canin. Det nya forskningsresultatet bygger på två samverkande studier från Waltha tillsammans med experter på veterinär odontologi samt från Forsyth Institute, som har koppling till Harvard.

Arbetet kastar nytt ljus på tandköttssjukdom hos katter, genom att sjukdomsalstrande bakterier har identifierats med hjälp av DNA-teknik.

Studierna visar också att bakterierna i katternas plack mer liknar dem som observerats hos hundar än hos människor. Det innebär att behandling för att motverka skadliga munbakterier hos katt bör efterlikna den som används för hund, snarare än den som används för människa.

Läs hela studien, som publicerats i PLOS ONE här