Stoets ålder påverkar fölets kön

Stoets ålder påverkar fölets kön

Ny forskning från veterinärmedicinska universitetet i Wien visar att stoet påverkar dräktighetens längd och fölets kön. I studien undersöktes insamlade data från 142 ston och 640 dräktigheter.

Samtliga ston kunde kategoriseras i en viss avelslinje utifrån stamtavla. Längden på dräktigheten varierade mellan avelslinjerna med upp till tio dagar. Vissa avelslinjer gav upphov till fler sto- än hingstföl. Även stoets ålder påverkade fölets kön. Unga ston och äldre ston fick fler stoföl medan de i åldrarna däremellan fick lika många sto- som hingstföl. Orsaken är ännu okänd men forskarna bakom studien tror att det kan bero på mitochondrie-DNA som ärvs på mödernet. En annan möjlig förklaring är att embryon av honkön är mer motståndskraftiga och överlever i större utsträckning. Trots individuella variationer inom de respektive avelslinjerna hoppas forskarna att studien ska hjälpa uppfödare planera sitt avelsarbete på ett mer ändamålsenligt sätt.

Källa: Veterinärmedizinische Universität Wien