Veterinärkongressen 2016: Många mår dåligt av de ökade kraven

Veterinärkongressen 2016: Många mår dåligt av de ökade kraven

Förra veckans veterinärkongress inleddes med en plenarsession kring veterinäryrkets villkor i dag. Hög arbetsbelastning, vinstkrav och önskemål om ständig tillgänglighet har ökat stressen hos många veterinärer.

Hela förmiddagen ägnades åt att diskutera hur man kan uppfylla förväntningar och behålla arbetsglädjen inom yrket.

Det är viktigt att hitta balansen mellan engagemang och att kunna släppa taget, påpekade den holländske veterinären Roeland Wessels, som höll ett anförande kring extern och intern kommunikation med djurägare och inom kliniken.

–Det folk kommer ihåg är inte vad du gjorde eller sa, utan hur du fick dem att känna sig, sa han bland annat.

Läs hela artikeln från Veterinärkongressen i VeterinärMagazinet nr 6 som utkommer i början av december.