Vill belöna unga för forskning om kattens sjukdomar

Vill belöna unga för forskning om kattens sjukdomar

European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) och Merial kommer under 2016 att dela ut pris till unga yrkesverksamma inom veterinär- eller biomedicin. Priserna belönar innovativt och framstående arbete inom kattens infektionssjukdomar och/eller immunologi.

Två utmärkelser kommer att ges, en för forskning, och en för grundläggande klinisk undersökning. Juryn beslutar inom vilken kategori en ansökan hamnar.

Sökande måste vara under 35 år och ansökan ska vara inne senast den 1 februari 2016. Pristagarna presenteras på kattkongressen International Society of Feline Medicine på Malta den 29 juni-3 juli 2016.

Läs mer och ansök på www.abcdcatsvets.org