Svensk djursjukvård sprider kunskap om extremavel

Svensk djursjukvård sprider kunskap om extremavel

94 procent av svenskarna anser att det är oacceptabelt att djur avlas fram med medfödda hälsoproblem. Men kunskapen om extremavel är låg bland allmänheten. Svensk Djursjukvård lanserar därför initiativet #ogulligt med målet att inget djur ska lida till följd av avel.

Flera av de mest extremt hårt avlade hundraserna ökar stadigt i popularitet och få djurägare inser att deras hundar lider av till exempel andnöd. Trubbnosiga hundraser avlas till extrema utseenden som orsakar många av djuren stort lidande, bland annat kronisk andnöd. Detta handlar om de mest populära hundraserna som mops, engelsk och fransk bulldogg, pekingese, bostonterrier och boxer.

Enligt en undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Svensk Djursjukvård säger hela nio av tio (94 procent) av de tillfrågade att det är oacceptabelt med avel som leder till att djuren far illa. Samtidigt är det bara hälften av djurägarna (52 procent) som förknippar trubbnosiga hundar med sämre hälsa än andra raser. Hela 84 procent av Sveriges djurägare uppger vidare att deras djur inte har några fysiska besvär kopplat till rasen och utseendet. Detta trots att veterinärer vittnar om att de dagligen möter hundar med andningsbesvär, skador på hornhinnor och andra lidanden till följd av extremavel.

– Konsumenter gör alltmer medvetna val och premierar ansvarfulla och etiska företag. Men konsumentmakten innefattar ännu inte människans bästa vän, eftersom vi fortsätter köpa valpar med allt extremare utseende, och bortser från att många av dessa hundar lider.Detta handlar i grund och botten om bristande kunskap, där blivande djurägare behöver göras uppmärksamma så att de efterfrågar ett sunt utseende vid valpköp, oavsett vilken ras man väljer, och sluta låta sig styras av trender.

Det säger Maria Lundvall, branschansvarig på Svensk Djursjukvård.

Åtta av tio (81 procent) av svenskarna anser att valpköpare som styrs av trender gör att djuren blir lidande. Samtidigt anser 88 procent att djurskyddsmyndigheter borde ta ett större ansvar för extremavelsfrågan.

– Djursjukvårdssverige har ett ansvar att sprida kunskap om hur denna utveckling kan brytas, så att nuvarande och blivande djurägare kan vara trygga med att deras djur har goda förutsättningar att leva ett hälsosamt liv, säger Maria Lundvall.

Källa: Svensk Djursjukvård

Besök kampanjsajten på: www.ogulligt.se