Anslagsregn över SVA

Anslagsregn över SVA

SVA har fått forskningsmedel till tre olika innovationsprojekt från Vinnova. Det handlar om nya analysmetoder för att hitta hälsofarliga mikroorganismer i livsmedel, skapa ett nationellt system för att samla in data om sjukdomar på sällskapsdjur och hästar, samt för att klassificera sjukdomsdata till syndrom.

 

Mikroorganismer i livsmedel utgör ett allvarligt hot mot vår hälsa. Sjukdomsframkallande virus och bakterier leder till ökat matsvinn och innebär stora kostnader för samhället. För att garantera att livsmedel är säkra och lämpliga att förtäras, krävs snabba och tillförlitliga metoder för att hitta och mäta mängden mikroorganismer. Flera av de metoder som finns i dag uppfyller inte de kraven.

SVA tillsammans med SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut AB), Göteborgs och Lunds universitet, samt Livsmedelsverket och TATAA Biocenter AB, har ur Vinnovas forskningsprogram ”Utmaningsdriven innovation, steg 2”, fått 10 miljoner kronor. Med medfinansiering innebär det totalt 22 miljoner kronor. Pengarna ska gå till projektet ”Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk och kvalitetshantering i livsmedelskedjan”. För SVA:s del på cirka 1 miljon kronor, totalt 2, 2 miljoner med medfinansiering, handlar det om att ny- och vidareutveckla metoder för extraktion av nukleinsyra, och att med hjälp av dna-analyser upptäcka sjukdomsframkallande virus och bakterier som norovirus och listeria.

– Numera kan vi analysera enstaka molekyler med hög precision i komplexa prover från livsmedel. Det är ett tekniksprång som öppnar helt nya möjligheter, säger forskningsingenjör Mats Isaksson som är ansvarig för SVA:s del av projektet.

Nya metoder kan komma att säljas som kit-lösningar, och ingå i analyslaboratoriers tjänsteutbud på en nationell och internationell marknad.

Djur som reser mellan länder utgör en av de största riskerna för introduktion av nya sjukdomar. Illegalt införda djur utgör ett stort problem, eftersom de ofta härstammar från länder med en betydligt sämre sjukdomssituation än Sverige.

– Med systematisk insamling av hälsodata skulle man snabbt kunna upptäcka på en förändring i sjukdomsläget, säger epidemiolog Mia Holmberg, som står för SVA:s ansökan till Vinnovas program FRÖN – För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet.

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att införa ett nationellt tillgängligt system för insamling och återkoppling av data om sjukdomar på sällskapsdjur och hästar. Genom att tillgodose klinikernas behov av benchmarking och lärande kan hälsodata samlas in.

– Idén bygger på att djurkliniker frivilligt delar med sig av anonyma data, efter djurägarens samtycke, och i gengäld får tillbaka värdefull återkoppling, säger Mia Holmberg.
Planeringsprojektet får 498 000 kronor under ett års tid. Tanken är att en tidigare oprövad idé om en bärkraftig och nyskapande lösning ska kunna utvecklas vidare.

Till det tredje projekt, också inom FRÖN, får SVA 791 000 kronor för att fortsätta utveckla ett system för automatiserad klassificering av olika typer av djurhälsodata till mer enhetliga sjukdomssyndrom.

– Med hjälp av ett sådant system skulle det gå fortare och enklare att ta hand om nya data så att vi kan övervaka sjukdomsläge och risker bland både tama och vilda djur på ett bättre sätt, säger veterinär Ann Lindberg som leder styrgruppen för projektet.

SVA har under de senaste åren, som ett av de första veterinära instituten i Europa, utvecklat ett system för syndromövervakning. Stödet går nu till att utveckla projektet, som tidigare fått pengar från Vinnova, för att ta fram en så kallad ontologi – ett verktyg för att förenkla klassificeringen av olika typer av data till syndrom.

En ontologi kan ses som kunskap i strukturerad form som möjliggör för en dator att dra slutsatser om hur data ska klassificeras, baserat på olika kombinationer av data och relationer mellan dessa.

Båda FRÖN-projekten kräver medfinansiering av SVA.

Källa: SVA