Naturvetarna vill återinföra en djurskyddsinspektion

Naturvetarna vill återinföra en djurskyddsinspektion

 

Antalet djurskyddsinspektioner har halverats sedan 2009. Nu måste ansvaret för djurskyddet flyttas från länsstyrelserna tillbaka till en egen myndighet. Det skriver företrädare för Naturvetarna på DN Debatt.

Författare till artikeln är Naturvetarnas förbundsordförande Ivar de la Cruz (bilden) och Kristofer Jervinge, utredare i tillsynsfrågor.

Trots att statsminister Stefan Löfvén i sin regeringsförklaring lovade ett stärkt djurskydd, har utvecklingen gått åt andra hållet, menar de.

11 av 21 länsstyrelser har aviserat neddragningar i sina budgetar för djurskyddsfrågor, och sju är osäkra. Antalet djurskyddskontroller uppgick till 23 000 år 2009, medan siffran för år 2014 var nere på 12 820. Även annan statistik pekar på att kontrollen av djurskyddet minskar i Sverige.

Artikelförfattarna anser att det behövs en renodlad tillsynsmyndighet för djurskyddet.

Källa: DN