AniCura jobbar för smartare användning av antibiotika

AniCura jobbar för smartare användning av antibiotika

AniCura har genomfört en studie om antibiotikaanvändning för hundar inom företagets djursjukhus och kliniker i hela Skandinavien. Resultaten från studien ska bidra till en smartare användning av antibiotika. Koncernen avser att dela med sig av rönen till veterinärer och djurägare.

Studien genomfördes under oktober månad och fungerar som ett diskussionsunderlag för att få en smartare antibiotikaförskrivning och minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, skriver AniCura i ett pressmeddelande.

Målet med undersökningen är att få en tydligare bild av vad för typ av antibiotiska preparat som skrivs ut och vilka symptom eller diagnos som ligger bakom. Totalt samlade AniCura in data från närmare 300 observationer från fler än 40 djursjukhus och kliniker, och man planerar att dels använda resultaten internt, dels dela med sig av dem till veterinärkåren och till djurägare för att bidra till en ökad kunskap om antibiotikaanvändningen.

– Med den här undersökningen vill vi förbättra patientsäkerheten i att rätt patient får rätt antibiotika och minska risken för djurägare att deras hund får antibiotika i onödan, säger Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager på AniCura.


Den insamlade datan håller fortfarande på att analyseras, men man kan redan nu se att den vanligaste orsaken till att en hund får antibiotika är sårinfektioner.

– Här kan man fundera på om det är nödvändigt att använda antibiotika alla gånger. Vi kan också se att antibiotika som WHO kallar Critically Important Antibiotics (CIA) endast använts ett fåtal gånger, vilket är glädjande, säger Ulrika Grönlund.

Källa: AniCura