Bekräftat: Vilda bin påverkas av neonikotinoider

Bekräftat: Vilda bin påverkas av neonikotinoider

Ett svenskt forskningsprojekt visade tidigare i år att honungsbin inte synbart påverkas av neonikotinoider som används vid bekämpning av jordloppor i rapsodling. Däremot påverkas vilda bin negativt. Nu finns det nya resultat från projektet som bekräftar slutsatserna, skriver Jordbruksverket.

– Bekämpningsmedlet har sannolikt inte påverkat honungsbinas hälsa. Däremot är de negativa effekterna på vilda bin inte acceptabla om vi vill nå det nationella miljömålet om ett rikt odlingslandskap, säger Maj Rundlöf vid Lunds universitet, vetenskapligt ansvarig för fältstudien och huvudförfattare till den nya svenska rapporten.