Sveland höjer ersättning och ändrar premier

Sveland höjer ersättning och ändrar premier

Sveland Djurförsäkringar tar bort ålderssänkningen av högsta veterinärvårdsersättning för hundar och katter. Samtidigt höjs premierna för hund och katt över sju år. Totalt blir det ändå vinst för djurägaren, enligt Svelands produktspecialist Christine Ehrlander.

Förändringen innebär att äldre djur nu får bättre möjlighet till god veterinärvård på ålderns höst, till exempel vid den vanliga sjukdomen livmoderinflammation, skriver Sveland i ett pressmeddelande.

De nya villkoren börjar gälla för försäkringar som tecknas efter den 1 januari 2016. För kunder med befintliga försäkringar börjar de gälla från den dag då försäkringen förnyas under 2016. För hund och katt över sju år höjs maxersättning på veterinärvården vid förnyelsen till den ersättningsnivå som man hade innan ålderssänkningen, 20 000, 40 000 eller 60 000 kr per år.

Nyheten gäller alla hund- och kattförsäkringar förutom Hund Maximal och Katt Maximal, vars veterinärvård sänks från 100 000 kr till 60 000 kr vid tio års ålder.

– Hund Maximal och Katt Maximal är väldigt omfattande försäkringar och en maxersättning på 60 000 kr ger ett väldigt gott skydd för äldre djur. Därför sänker vi till den nivån. Men även premierna för äldre djur med dessa försäkringar sänks något, säger Christine Ehrlander till VeterinärMagazinet.

För Sveland väntas premie- och ersättningsförändringarna bli neutrala, men de innebär ändå en vinst för djurägarna, förklarar hon.

– Risken sprids på fler djur. Det betyder att premiehöjningen inte alls blir så hög för varje djurägare som den tidigare ålderssänkningen blev för varje individ. Denna ändring är ett önskemål från våra kunder och vi är glada att nu kunna genomföra den.

Den vanligaste sjukdomen bland äldre hundar är livmoderinflammation (pyometra), som drabbar ungefär var fjärde tik före tio års ålder och som har en medelkostnad på 22 000 kr vid operation, enligt Sveland Djurförsäkringars statistik från 2015.

Text: Ingrid Kindahl