Agria och SKK satsar på tikhälsa

Agria och SKK satsar på tikhälsa

Nu delar Agrias och SKK:s forskningsfond ut 5 miljoner kronor till totalt 24 forskningsprojekt med fokus på hundens hälsa och välmående, samt ett par projekt för katt och kanin. Majoriteten av de 19 nya projekten hör hemma på SLU i Uppsala, fyra i Norge och två i Danmark.

– Nästan hälften av årets ansökningar beviljades, och majoriteten av de nya projekten har valts utifrån att vi prioriterar djurens fysiska och mentala hälsa, säger Pekka Olson, chef för veterinära strategier på Agria Djurförsäkring.

Bland de nya projekten sätter fem tikarnas vanligaste diagnoser i fokus. Det handlar exempelvis om gentest för livmoderinflammation, behandlingsmetoder vid juvertumörer men också att ta fram en bra metod som möjliggör en tidig diagnos av dräktighet.

– Tikar är mer skadedrabbade än hanhundar. För en förbättrad djurhälsa och prioriterad reproduktion vill vi nu fortsätta att stödja forskning för de allvarliga sjukdomar som drabbar många tikar som livmodersinflammation och juvertumör, säger Pekka Olson.

Kaniner, som är ett populärt sällskapsdjur, får också ta del av medlen. I dag utförs avancerad kirurgi på kaniner, vilket har ökat behovet av smärtlindring efter operation.

Utöver de beviljade forskningsprojekten har Agria och SKK:s forskningsfond valt ut några specialprojekt, till exempel en trendspaning om 80- och 90-talisters intresse för djur och medverkan i organisationer.

– Det finns ett stort engagemang kring djur bland ungdomar, däremot är de inte särskilt intresserad av engagera sig i organisationer. Vi vill ta reda på varför det är så, säger Ulf Uddman, vd, Svenska Kennelklubben.

Andra specialprojekt är:

  • Samverkan med International Partnership for Dogs IFPD och DogWellNet.com
  • Investering i Biobank vid SLU
  • Studera behandlingsnivåer vid vissa sjukdomstillstånd
  • Vetenskaplig utvärdering av BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

För 2016 har Agria även avsatt 1,7 MSEK till hästforskning som fördelades av Stiftelsen Hästforskning.

Källa: Agria