1 miljon hundar och katter kan vara tjocka

1 miljon hundar och katter kan vara tjocka

Mer än hälften av alla hundar och katter som besöker landets veterinärkliniker är överviktiga. Det visar Royal Canins årliga hälsobarometer. Siffrorna ligger i linje med föregående år, även om andelen överviktiga hundar tycks ha planat ut något.

Det är tredje året i rad som Royal Canin genomfört sin hälsobarometer angående katter och hundars hälsa i samband med Veterinärkongressen. 2015 års resultat är lika alarmerande som föregående år. Drygt hälften av de hundar och katter som besöker landets veterinärkliniker anses vara överviktiga. Om dessa siffror skulle gälla för samtliga katter och hundar i Sverige, handlar det om mer än 1 miljon sällskapsdjur, skriver Royal Canin, som utnämner övervikt till det största hotet mot katters och hundars livskvalitet och hälsa och ett av de största djurskyddsproblemen i Sverige.

– Men det finns hjälp, riktigt bra produkter för viktminskning i kombination med professionella råd, säger Åsa Dufva, husdjursagronom och ansvarig för vetenskaplig kommunikation på Royal Canin Sverige.

Det är sällan som övervikt/fetma diagnosticeras som sjukdom och behandlas. En anledning kan vara att konsultationstiden är för kort för att veterinären ska kunna ta upp ämnet på ett respektfullt sätt.

– Vikt och hull utgör vid sidan om det genetiska arvet en av de viktigaste riskfaktorerna för sjukdom. Till skillnad från arvet kan vikten påverkas av den enskilda djurägaren, säger professor Åke Hedhammar som också arbetar som veterinärmedicinsk rådgivare åt SKK.
Han menar att nutrition är ett område som ofta fått en undanskymd plats i den veterinära verksamheten. I stället borde hullet regelbundet fastställas och journalföras vid veterinärbesök.
Nu har Royal Canin och SKK tillsammans startat projektet ”Låt dem leva livet lättare” för att vända överviktstrenden.

Årets hälsobarometer baseras på svar från 170 veterinärer, djursjukskötare och veterinärstudenter i Sverige. Omkring 90 procent av dem anser att övervikt hos katt och hund är ett fortsatt ökande problem. När det gäller katt anses andelen överviktiga vara 55 procent, lika hög andel som förra året. Däremot ses en liten sänkning av andelen överviktiga hundar, som i år landade på 51 procent.

Källa: Royal Canin