Nytt larm om världens lantraser

Nytt larm om världens lantraser

Antalet boskapsraser i världen är på stark nedgång. Varningen utfärdas av FAO, FN:s organ för livsmedelssäkerhet, i en ny rapport.

Det är den franska veterinärtidningen Le Point Vétérinaire som skriver om rapporten på sin webb. Enligt rapporten är 17 procent av världens boskapsraser utrotningshotade, medan riskstatusen för ytterligare 58 procent av raserna är okänd på grund av bristande statistiskt underlag.

Bara mellan 2000 och 2014 försvann omkring 100 boskapsraser.

Den främsta orsaken till denna ”genetiska erosion” uppges vara olämplig avel. Andra vanliga hot mot den genetiska mångfalden bland lantbrukets djur handlar om ökad användning av främmande raser, svag politik med dåliga regelverk kring djurhållning, nedgången i användningen av traditionella djurhållningssystem, och nedläggning av raser som inte anses tillräckligt lönsamma.

Detta är den andra rapporten om genetisk mångfald bland lantbrukets djur. Sedan den första publicerades i 2007 anser rapportförfattarna att mycket tyder på att regeringar runt om i världen har ökat sina ansträngningar för att motverka genetisk utarmning och få fram en mer hållbar hantering av inhemska raser. År 2007 hade exempelvis mindre än 10 länder inrättat en genbank för lantbrukets djur, mot 64 länder hittills. Ytterligare 41 andra överväger att inrätta genbanker.

Dock anser FAO att insatserna för att öka mångfalden är otillräckliga, liksom samarbetet mellan de olika länderna.