Nya medel mot resistenta bakterier

Nya medel mot resistenta bakterier

En forskargrupp vid SLU har upptäckt nya medel mot gram-negativa och gram-positiva bakterier som är resistenta mot antibiotika. Två patentansökningar har lämnats in till Patentverket.

Under 2015 påbörjades ett samarbete mellan SLU-institutionerna Mikrobiologi, Kemi och bioteknologi, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap och företaget Ultupharma AB.

Samarbetet har redan gett resultat. Den snabba utvecklingen beror, enligt Ultupharmas vd Bo Öberg, på de mycket kompetenta forskarna vid SLU och på deras långa erfarenhet inom området. Bo Öberg bedömer att redan inom några få år kommer patienter med livshotande infektioner med resistenta gram-negativa bakterier att kunna botas med de nya medlen.

– Uppsala är på väg att bli ett mycket betydelsefullt centrum för antibiotikaforskning, påpekar SLU:s vicerektor Johan Schnürer.

Källa: SLU