Förvirrat om titeln fysioterapeut

Förvirrat om titeln fysioterapeut

Det råder förvirring kring titeln fysioterapeut i djursjukvården. Cajsa Ericson, ordförande i LSVET (Legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter inom veterinärmedicin) efterlyser en lagändring.

För några år sedan bytte sjukgymnasterna på humansidan beteckning till leg fysioterapeut. Som legitimerad på humansidan har man möjlighet att bli godkänd av Jordbruksverket för att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. I Sverige finns omkring 200 personer med sådan utbildning och godkännande.

När leg sjukgymnaster bytte beteckning till leg fysioterapeut blev det en skyddad yrkestitel, vilket innebär att den inte får användas av andra än dem som har yrkeslegitimation. Man får heller inte använda titeln på ett sådant sätt att det kan uppstå missförstånd.

På djursidan ändrades inte beteckningen, vilket innebär att titeln fysioterapeut inte är skyddad inom djursjukvården.

– Det betyder att vem som helst kan kalla sig fysioterapeut, och det skapar förvirring. Själv har jag rätt att byta till titel till leg fysioterapeut, men jag föredrar att behålla leg sjukgymnast tills vidare. Den titeln är känd. Jag tycker att titeln borde skyddas även på djursidan, säger Cajsa Ericson.

Hon menar att många djurägare inte vet att de är skyldiga att vända sig till veterinär eller annan djurhälsopersonal när de anser att djuret är i behov av vård.

– De vet inte heller att de inte får fördröja veterinärkontakt, eller att övriga terapeuter kanske inte förhåller sig på ett korrekt sätt till behandlingsförbudet, säger Cajsa Ericson.

På Jordbruksverket är man förstående men maktlös.

– Jag förstår att det är otydligt för allmänheten att titeln fysioterapeut är fri på djursidan. Men som veterinär kan man bara remittera inom ramen för reglerna inom djurens hälso- och sjukvård, säger Peter Hofverberg, enhetschef på Jordbruksverket.

Frågan är uppe för diskussion mellan Jordbruksverket och Näringsdepartementet. För att ändra yrkestiteln krävs en lagändring, som måste föregås av en regeringsproposition och ett omröstning i Riksdagen.

– Vi känner till problemet och detta är en fråga som kommer att ingå i en framtida översyn. Men någon tidsplan kan jag inte ange, säger Lena Odland, departementsråd på Näringsdepartementet.

Text: Ingrid Kindahl