Fler seniorkontroller behövs

Fler seniorkontroller behövs

Nära hälften av de katter och hundar som besöker veterinär har åldersrelaterade sjukdomar. Det visar Royal Canins hälsobarometer, enligt ett pressmeddelande.

Hälsobarometern visar med på vikten av återkommande seniorkontroller. Respondenterna uppger att nära 50 procent av de katter och hundar som besöker veterinär har någon åldersrelaterad sjukdom som artros, diabetes eller njursvikt.

Årets undersökning baseras på svar från 170 veterinärer, djursjukskötare och veterinärstudenter i Sverige. Omkring 90 procent av dem anser att seniorkontroller är viktiga. Vid seniorkontroller kan åldersrelaterade sjukdomar upptäckas i ett tidigt skede. Veterinärerna och djursjukskötarna redovisar att de bara gör omkring 3,4 seniorkontroller per vecka.

Vid kronisk njursvikt, en vanlig sjukdom hos framför allt äldre katter, visar djuret inga synliga symptom förrän 75 procent av njuren är skadad. Med regelbunden seniorkontroll kan flera sjukdomar hittas och behandlas, vilket leder till förbättrad livskvalitet och i vissa fall också ett längre liv.

I undersökningen angavs andelen med artros vara 22 procent för katt och 35 procent för hund. Sannolikt är andelen katter med artros fortsatt underdiagnosticerad.

– Många katter med artros diagnosticeras inte för att man förväxlar symptomen med ett normalt åldrande, säger veterinär Sarah Stadig (bilden), SLU, som forskar på artros hos katt. Det gör att många katter inte får den behandling och den vård de behöver.

Andelen katter och hundar som rekommenderas dietfoder anpassat för ledsjukdom ligger på omkring 70 procent något lägre för katt. När det gäller foder anpassat för friska äldre katter och hundar är siffrorna betydligt lägre. I undersökningen lyfts djurägarnas bristande kunskap om äldre djurs förändrade näringsbehov som den främsta orsaken till att äldre katter och hundar ofta får vanligt vuxenfoder.

– Vi behöver bli bättre på att kommunicera äldre katter och hundars nutritionella behov. Energibehovet reduceras under de första seniora åren, vilket lätt kan leda till övervikt eller till och med fetma om inte fodervalet anpassas. Mot slutet av livet gäller ofta det omvända och då är det viktigt att produkterna är både energi- och näringstäta, säger Åsa Dufva, ansvarig för vetenskaplig kommunikation på Royal Canin Sverige.

Källa: Royal Canin

Foto: Göran Ekeberg

 

Fotnot: Läs en intervju med Sarah Stadig om hennes arbete med ”catwalken” på SLU i nästa nummer av VeterinärMagazinet, som utkommer 4 april.