Jordbruksverket stänger dörren för danska Rikke

Jordbruksverket stänger dörren för danska Rikke

Danska Rikke Vest Barkholt blev glad när hon fick jobb som djursjukskötare på Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm. Det var strax före jul. Men glädjen blev kortvarig. Jordbruksverket godkänner inte hennes legitimation.

Rikke är besviken, men Mia Runnérus, chef för smådjursjukhuset, är om möjligt ännu mer upprörd.

– Rikke är jätteduktig och har all den kunskap som jobbet kräver. Andra sköterskor med den danska utbildningen har fått dispens, men inte Rikke, säger hon.

I Danmark räknas inte utbildningen till veterinärsygeplejerske som universitetsutbildning, utan anses vara på gymnasienivå. Det är anledningen till att Jordbruksverket har avslagit Rikkes ansökan om svensk legitimation.

Att det finns andra sköterskor som gått den danska utbildningen och sedan blivit godkända av Jordbruksverket, har sin förklaring. I början av 2010 gjorde nämligen Jordbruksverket bedömningen att den danska utbildningen skulle ge möjlighet till svensk legitimation, och den informationen spreds. Men det var innan den danska myndigheten beslöt att utbildningen låg på en lägre nivå.

– Jag blev jättebesviken när jag fick beskedet. Jordbruksverket har stängt alla dörrar för mig, så nu packar jag och åker hem till Danmark, säger Rikke till VeterinärMagazinet.

Jordbruksverkets beslut är fattat av enhetschefen Peter Hofverberg. VeterinärMagazinet ringde upp honom.

Hallå där, Peter Hofverberg. Är inte Rikkes faktiska kunskaper viktigare än hur Danmark väljer att klassificera sin utbildning?

– Nej, vi har ett EU-direktiv att förhålla oss till. Det är den danska myndigheten som anger nivån för utbildningen, och utifrån det måste vi fatta vårt beslut.

Men är ni inte medvetna om den skriande brist på djursjukskötare som råder i Sverige?

– Jo, visst är vi det. Men vi gör ingen individuell bedömning och inga kontrolltester av kunskaper. Våra regler må vara trubbiga, men det är de här vi har. Det är mycket tråkigt när de drabbar enskilda.

På vilket sätt skulle det skada att ge dispens nu när djursjukvården har så stort behov av sköterskor?

– Vi vill inte att värdet av den svenska utbildningen ska urholkas. Det skulle kunna ske om det blev för enkelt att åka utomlands och gå en utbildning som uppges vara på gymnasial nivå och sedan kom hem och få sin legitimation.

I sin ansökan har Rikke hävdat att det där med gymnasial nivå kan diskuteras, eftersom den danska utbildningen till veterinärsygeplejerska kräver en gymnasieutbildning för att man ska kunna antas.

Text: Ingrid Kindahl