Naturskyddsföreningen oroas för djurskyddet

Naturskyddsföreningen oroas för djurskyddet

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, är orolig för den nationella livsmedelsstrategin. Att försöka förbättra lönsamheten genom att försämra djurskyddet, som livsmedelsföretagen vill, är att gå fel väg, anser hon. Det framgår av en debattartikel i DN.

Naturskyddsföreningens ordförande konstaterar att efter ett halvår i landsbygdsminister Sven-Erik Buchts dialoggrupp om livsmedelstrategin, har inga skriftliga underlag presenterats. Hon upplever processen som väldigt sluten.

Tack vare ett gott djurskydd och hårda miljökrav producerar svenska lantbrukare livsmedel av hög kvalitet. Samtidigt dras lantbruket med stora lönsamhetsproblem. Johanna Sandahl menar att livsmedelsproducenterna försöker lösa det med att försvaga miljö- och djurskyddskraven.

”Naturskyddsföreningen vädjar till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att inte sälja ur mervärdena i den svenska livsmedelsproduktionen”, skriver Johanna Sandahl i sin debattartikel.

Källa: DN