Evidensia anställer hygienansvarig

Evidensia anställer hygienansvarig

 

Veterinären Maria Tholander Hasselrot blir ny Hygiene Director (hygienansvarig) på Evidensia. Det framgår av ett pressmeddelande.

Maria Tholander Hasselrot har en gedigen erfarenhet av att arbeta med vårdhygien och antibiotikafrågor.

– Tillsättandet av en Hygiene Director är en del i vårt arbete för att Evidensia ska bedriva veterinärmedicin av högsta kvalitet, säger Lennart Sjöström, ordförande för Evidensias veterinärmedicinska forum EVMF.

Maria Tholander Hasselrot kommer att utforma planer för vårdhygien och antibiotikaanvändning med hänsyn till bestämmelser och lagstiftning i de olika länderna. Hon kommer att övervaka att planerna implementeras och följs samt informera, lämna råd och undervisa i frågor om vårdhygien, vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom Evidensia. Hon tillträder sin nya tjänst den 21 juni 2016.

– Det ska bli jättespännande att tillsammans arbeta med Evidensias vårdhygienarbete. Vårdhygien är enligt mig bland det mest intressanta och roligaste som finns eftersom det involverar alla discipliner, säger Maria Tholander Hasselrot.

Maria har arbetat på Distriktsveterinärerna sedan 2004 med olika djurslag och inriktning; smådjur, lantbrukets djur och häst både i fält och på hästklinik. De senaste åren har hon arbetat som klinikchef. Sedan 2010 har hon arbetat med vårdhygien och drivit Distriktsveterinärernas vårdhygienarbete som organisationen för 2014 års hygienpris för. Maria har även utbildat sig tillsammans med vårdhygiensjuksköterskor på humansjukvårdens utbildning för smittskydd/vårdhygien och hon är aktiv inom lokala Strama, Veterinär vårdhygienförening och SFVH.

Källa: Evidensia