Fler fall än väntat av katt- eller fågelsalmonella

Fler fall än väntat av katt- eller fågelsalmonella

Fler personer än väntat har hittills i år insjuknat av en salmonellatyp som är vanlig hos småfåglar och katter. Bland de elva insjuknade personerna finns flera små barn, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i år påvisat ovanligt många fall av salmonellasmittade småfåglar och katter.

Eftersom salmonellatypen kan överföras från småfåglar och katter till människa, påminner Folkhälsomyndigheten om att god handhygien skyddar mot smitta. Det är bra att tvätta händerna noga efter rengöring av kattlådor och fågelbord, och som alltid före hantering av livsmedel. Handskar skyddar vid hantering av döda eller sjuka fåglar. Var också uppmärksam på symptom hos familjekatter. Barn, i synnerhet små barn, bör inte komma i kontakt med en katt som är sjuk.

Generellt så ökar både antalet smittade fåglar och katter på vårvintern. Även för människor bedöms vilda fåglar vara en smittkälla för salmonella. Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord.

Det är samma län som återkommer med många fall av salmonellasmittade katter år efter år. SVA kan inte förklara skillnaden mellan länen, men tänkbara orsaker kan vara skillnad i förekomst av fåglar med salmonella och benägenhet hos kattägare att vända sig till veterinär med sin sjuka katt. Värst drabbade är länen i Stockholm och Uppsala, följt av Västra Götalands och Dalarnas län.

Folkhälsomyndigheten och SVA samarbetar och följer utvecklingen.