Första fallet av CWD i Europa

Första fallet av CWD i Europa

En norsk vildren har diagnosticerats med Chronic Wasting Disease (CWD). Det är första gången denna sjukdom upptäcks på ett djur i Europa.

CWD är en smittsam sjukdom som angriper hjärnan hos hjortdjur.

Den orsakas av prioner och har dödlig utgång. Sjukdomen är välkänd i Nordamerika, men har tidigare inte upptäckts i Europa. Det är också första gången någonsin som diagnosen har ställts på en ren, som dessutom har infekterats på ett naturligt sätt.

Den sjuka vajan tillhörde flock vildrenar på Nordfjella i södra Norge. Hon upptäcktes i mitten av mars i samband med att vildrenar fångades in för att förses med GPS-halsband. När den sjuka renen dog skickades kroppen till Veterinaerinstituttet i Oslo för analys.

Källa: Veterinaerinstituttet