SVA och 4H samarbetar om hygien

SVA och 4H samarbetar om hygien

SVA har startat ett projekt som ska utveckla metoder för att kommunicera och öka kunskapen om hur smittor sprids mellan djur och människor på gårdar som tar emot besök. Samarbetspartner är Riksförbundet Sveriges 4H och flera myndigheter.

– Vi vill i det här treåriga projektet utveckla nya kommunikationsvägar för barn och ungdomar för att bättre kunna nå ut med kunskaper om bland annat hygien och smittskydd. Vi kommer också att studera hur denna kunskap tas emot och omsätts i handlande. På så sätt vill vi sprida insikter om hur människor, djur och natur samverkar och är beroende av varandra, säger forskningskoordinator Karin Artursson (bilden) vid SVA, som är initiativtagare till projektet.

Samarbetet fokuserar på tre 4H-gårdar, men fler deltar i projektet. I samarbete med personal och besökare tas en utbildning fram. Den utformas i samarbete med pedagogisk expertis som också står för utvärdering av hur väl man tagit till sig kunskaperna. I projektet involveras länsveterinär, smittskyddsläkare samt besättningsveterinärer vid de 4H-gårdar som deltar i projektet. Även en psykolog deltar.

Projektet har ett ”One Health”-perspektiv, vilket bland annat syftar på att många smittämnen cirkulerar mellan djur, människor och i naturen. Smittan överförs inte sällan via vatten, livsmedel eller med vektorer såsom myggor och fästingar. Forskarnätverket One Health Sweden är också en partner. MSB finansierar projektet.

Källa: SVA Foto: Karolina Erixon, 4H Almvik