Här kommer avlastningen

Här kommer avlastningen

Djurvårdare på utökad nivå kan utgöra en efterlängtad avlastning för leg djursjukskötare. Nu går första kullen ut från utbildningen i Skara.

Vittnesmålen om det stressade arbetssituationen på landets kliniker är många. Trots att det behövs cirka två leg djursjukskötare per veterinär, utbildar SLU i dag hälften så många djursjukskötare som veterinärer. Det gör att arbetssituationen snabbt blir allt svårare.

Ett sätt att avlasta leg djursjukskötare är att få in djurvårdare, och då helst på så kallad utökad nivå. Det innebär att djurvårdaren bland annat har rätt att ge injektioner subkutant och intramuskulärt (dock inte injektioner med sederande eller narkotiska läkemedel). Fram till 2020 har de också rätt att lägga permanentkanyl och ge intravenösa injektioner. De har dessutom hög kompetens i vårdhygien och kan hjälpa till med bland annat röntgen, näringslära och receptionsarbete.

I januari 2015 började den första kullen blivande djurvårdare på utökad nivå på Biologiska yrkeshögskolan Skara. Den 27 maj är det examen. Det innebär att 31 nybakade djurvårdare kommer ut på arbetsmarknaden.

– Det som skiljer oss från andra är att det här är en eftergymnasial utbildning, alltså utöver naturbruksgymnasiets djurinriktade utbildning, vilket ger en högre kompetens både praktiskt och kunskapsmässigt säger utbildningsledaren Anita Hildensjö.

Utbildningen är på tre terminer, med sammanlagt nästan en hel termins praktik. Två av praktikperioderna är på hela sju veckor i rad, vilket ger möjlighet för studenten att skapa en relation med framtida arbetsgivare.

Enligt Anita Hildensjö är de blivande djurvårdarna efterfrågade:

Av 31 studenter så har 84 procent redan fått jobb efter avslutad utbildning. 45 procent av dem har fast anställning eller vikariat min minst ett år. 39 procent har fått sommarjobb, och de flera har redan fått löfte om förlängning av tjänsten.

Text Ingrid Kindahl Bilden visar studenterna Marie Forsström till vänster och Sofia Malmqvist till höger.