AniCura släpper sin första kvalitetsrapport

AniCura släpper sin första kvalitetsrapport

I dag släpper AniCura sin första kvalitetsrapport. Tanken är att den ska återkomma varje år för att man ska kunna följa utvecklingen.

Till formen liknar rapporten en årsredovisning där AniCura berättar om arbetet med att förbättra kvaliteten inom en rad olika områden, som kampen mot antibiotikaresistens och postoperativa infektioner, men också exempelvis utbildning.

Alla kliniker inom AniCura har omfattats av arbetet, och deltagit bland annat genom att svara på enkäter och diskutera lokalt på kliniken hur man kan verka för förbättrad kvalitet.

I AniCuras kvalitetsteam, som har sammanställt rapporten, ingår bland andra professor Stein Istre Thoresen och kvalitetschefen Ulrika Grönlund.