Fetma hos häst behöver inte vara riskfaktor för EMS

Fetma hos häst behöver inte vara riskfaktor för EMS

Fetma har ansetts vara en viktig komponent och en drivande faktor i utvecklandet av ekvint metabolt syndrom (EMS) hos häst. Nu tyder en studie på att fetma i sig inte nödvändigtvis är den drivande faktorn vid utvecklande av insulinresistens och EMS.

EMS är en sjukdom hos häst som är kopplad till minskad känslighet för det blodsockerreglerande hormonet insulin, så kallad insulinresistens, och en ökad risk för att utveckla sjukdomen fång. Det är sedan tidigare känt att utfodring med stora mängder lättlösliga kolhydrater kan leda till insulinresistens och EMS.

I studien undersöktes nio friska varmblodstravare i normalt hull. Under 22 veckor utfodrades hästarna med en lågsockerdiet i succesivt ökande mängd, upp till 240 procent av underhållsbehovet. Målet var viktuppgång utan att använda stora mängder lättlösliga kolhydrater. Hästarnas vägdes kontinuerligt och insulinkänsligheten mättes före och efter viktuppgången. Resultaten visar att samtliga hästar ökade i vikt under försöksperioden, men ingen försämring kunde uppmätas i insulinkänsligheten.

Läs mer här: http://avmajournals.avma.org/doi/abs/10.2460/ajvr.77.3.300

Källa: Sanna Truelsen Lindåse, doktorand och leg. veterinär, SLU