Fler jobbar med djur

Fler jobbar med djur

Antalet personer som arbetar inom djurbranschen har ökat med 30 procent på fem år, uppger Djurbranschens Yrkesnämnd DYN. Veterinärer och annan djursjukvårdspersonal ingår som en del i branschen.

I dag arbetar drygt 20 000 människor hel- eller deltid med djur i omkring 7 000 företag, skriver DYN i ett pressmeddelande. Bland företagen finns både småföretagare och multinationella bolag och yrkena varierar allt från veterinär och djursjukskötare till försäkringshandläggare, polishundförare och hundtrimmare.

Den största ökningen sker inom djursjukvård och omvårdnad, såsom trimning, rehabilitering, inkvartering och liknande. Nytt sedan förra kartläggningen är kategorin sociala tjänstehundar, där efterfrågan ökar.

Den enda negativa trenden är minskningen av personal vid landets länsstyrelser. Länsstyrelsen har övertagit ansvaret för djurskyddstillsynen från kommunerna, samtidigt som vissa län mer än halverat sin personalstyrka.

– Det rimmar illa med regeringens uttalande att djurskyddet i Sverige ska stärkas, skriver DYN:s ordförande Ulf Uddman, tillika vd i Svenska Kennelklubben.

Rekryteringsbehovet är fortfarande stort i branschen och DYN ser en ökad efterfrågan på utbildad och engagerad personal.

DYN företräder medlemsorganisationer inom zoofackhandel, djurparker, djursjukvård, läkemedelsindustri, försäkringsbolag, avel och uppfödare, utbildningsorganisationer, djurskydd och djurhem samt fackförbund.