Läkemedelsverket agerar mot webbförsäljning

Läkemedelsverket agerar mot webbförsäljning

Det är vanligt att veterinärkliniker säljer receptbelagda läkemedel i sin webbshop. Frågan är om det är tillåtet eller inte. Jordbruksverkets och Läkemedelsverkets regler säger olika.

I april belade Läkemedelsverket en veterinärklinik med förbud förenat med vite om 250 000 kr om kliniken inte omedelbart tog bort sin information på webbshopen. Där gavs djurägare möjlighet att köpa vissa receptbelagda läkemedel online. Det gällde framför allt fästingmedel, avmaskningsmedel och p-piller till katt.

Kliniken stödde sig på Jordbruksverkets föreskrifter, som säger att veterinärer i undantagsfall får förskriva läkemedel till djur utan föregående undersökning. Men det finns ett villkor:

– Djuret måste vara känt av veterinären och tidigare undersökt, säger handläggaren Kinfe Girma vid Jordbruksverket.

Men Jordbruksverket reglerar inte allt kring djurläkemedel. När det kommer till reklam och marknadsföring är det Läkemedelsverkets föreskrifter som gäller.

– Det är förbjudet att marknadsföra receptbelagda läkemedel till allmänheten. Vi anser att den aktuella kliniken har gjort just det. Det säger Anders Ullerås på Läkemedelsverkets marknadsföringsgrupp till VeterinärMagazinet.

Det kan råda skilda meningar om vad som är marknadsföring. I det här fallet hade kliniken beskrivit läkemedlen på sin webbplats, samt hade ett beställningsformulär som kunden kunde använda för att klicka hem dem.

Läkemedelsverket skickade sitt beslut om förbud till kliniken i april. Därefter har kliniken 30 dagar på sig att överklaga till Förvaltningsrätten. När detta skrivs har dessa 30 dagar inte gått.

Vad händer under tiden?

– Vi vet ju att denna typ av marknadsföring är mycket vanlig bland veterinärkliniker. Skulle vi se andra aktörer göra liknande marknadsföring, kommer vi att göra samma bedömning. Men vi har för närvarande inga ytterligare ärenden, säger Anders Ullerås.

Om Läkemedelsverket beslutar sig för att agera, är gången den att verket tar kontakt med kliniken som ges tillfälle att yttra sig. Därefter sker en kommunikation mellan verket och kliniken innan verket fattar sitt beslut, som alltså kan överklagas.

Så det innebär att fram tills man får ett brev från Läkemedelsverket, är det fritt fram att fortsätta med online-försäljning?

– Ja, det är förvaltningsgången. Men det betyder ju inte att det är rätt, säger Anders Ullerås.

Text Ingrid Kindahl