Missbildningar kan avlas bort

Missbildningar kan avlas bort

Forskare vid Surreyuniversitetet har samarbetat med en nederländsk hunduppfödare i ett försök att avla bort chiari-missbildning hos hundar av rasen griffon bruxellois.

Missbildningen innebär en förträngning av lillhjärnan genom stora nackhålet och orsakar lidande hos drabbade individer. Den är särskilt prevalent hos vissa mindre hundraser av sällskapstyp och förekommer även på människor.

I ett första steg korsades en griffon med en chiari-liknande missbildning med en australisk terrier. Hybridvalpen korsades sedan tillbaka med en griffon i syfte att bevara vissa rastypiska egenskaper men behålla terrierns längre skallform. Under fyra år följde forskarna avelsprogrammet och analyserade skallformens förändring inom och mellan två generationer med hjälp av bland annat mätning och magnetisk resonanstomografi. Resultatet visade att det går relativt snabbt att avla bort vissa typer av missbildningar med hjälp av ett tydligt avelsprogram. Genom att korsa in en ras med en längre skallform lyckades uppfödaren avla fram en hund med en griffons yttre egenskaper men avsevärt lägre risk för Chiari-missbildning.

Källa: University of Surrey