Nya betesregler oroar SVF

Nya betesregler oroar SVF

Sveriges Veterinärförbund oroar sig för att de nya betesreglerna kan påverka kohälsan negativt, trots att korna har rätt till samma antal dagar på bete som tidigare. Det rapporterar P4 Gotland.

Johan Beck-Friis, informationschef på SVF, befarar att djurägare kan frestas att minska på betestiden, med ökad sjuklighet hos korna som följd. Han talar om en ”försämring av djurens lagstadgade utomhusmiljö” med de nya betesreglerna, även om betesperioden är lång.

Redan med den tidigare lagen var beteskravet svårt att kontrollera, anser Sveriges Veterinärförbund, som inte tycker att det blir lättare för landets djurskyddskontrollanter när betesjournalen slopas. Veterinärförbundet anser att just dokumentationen är ett sätt att säkerställa att vissa skötselbaserade regler efterlevs. Förbundet befarar att de nya betesreglerna kan leda till ökad sjuklighet hos korna genom en ökad risk för bland annat klövsjukdomar och juverinflammationer om betestiden minskas.

Källa: P4 Gotland