Viktigt att ta hänsyn till hundens ras vid kliniska studier

Viktigt att ta hänsyn till hundens ras vid kliniska studier

Forskare vid SLU har tidigare visat att koncentrationen av blodmarkörer som kan användas vid utvärdering av hjärtsjukdom skiljer sig mellan hundraser.

I denna studie undersökte forskarna påverkan av ras på ytterligare blodmarkörer hos 531 friska hundar av 9 raser som undersökts i 5 länder. Det visade sig att endothelin-1, ett ämne som höjer blodtrycket, skiljde sig markant mellan raser, med högst värden hos Newfoundland och lägst hos taxar. Viss rasskillnad sågs även för stresshormonet kortisol samt för ämnet renin som reglerar blodtryck och vätskebalans i kroppen.

Friska Newfoundlands visade sig ha högst koncentration av endothelin-1, ett ämne som reglerar blodtrycket. Friska Newfoundlands har även tidigare visat sig ha högre koncentration än andra raser av NT-proBNP, en markör vid hjärtsjukdom.

I kliniska studier använder man sig ofta av olika blodmarkörer för att till exempel utvärdera sjukdomsgrad eller svar på behandling. Eftersom allt fler blodmarkörer visar sig variera med hundens ras är det viktigt att ta hänsyn till ras när man gör kliniska studier och när man utvärderar om ett testvärde är normalt eller inte.

Läs mer här.

Källa: SLU
Foto: Maximilliane, Pixabay