Träna dig att urskilja hälta med gratis dataspel

Träna dig att urskilja hälta med gratis dataspel

Är hästen halt och i så fall på vilket ben? Nu finns ett gratis dataspel som ger alla chansen att öva den förmågan, och testa sig själv.

De första stegen i spelet är riktade till studenter och andra intresserade men ovana, medan de senare stegen också är för veterinärer. Dataspelet har tagits fram tack vare samma typ av biomekanikforskning som bedrivs vid SLU, med sensorer och höghastighetsfilmning, som Veterinärmagazinet rapporterade om i nummer 2/2016.

Biomekanikforskare på häst vid SLU samarbetar med hästforskare vid The Royal Veterinary College i London, som också arbetar med rörelseanalys. Där har en grupp utvecklat dataspelet – och utbildningsredskapet – ”Lameness trainer”. Gruppen består av Sandra Starke, som forskat om hur ögat behandlar information, it-experten Gregory Miles som programmerat spelet, och Stephen May, känd professor och expert på ortopediska problem hos häst.

Målgruppen är naturligtvis inte de allra mest erfarna hästklinikerna, men till bakgrunden hör vad biomekanikforskare konstaterat med hjälp av modern rörelseanalys – att veterinärer kan skilja sig åt i bedömningen om en häst är halt och på vilket ben. Men i den sista av fyra moduler kan också erfarna kolleger jämföra sina observationer på 500 hästar.

Som i andra spel så belönas man och bestraffas beroende på resultat.

Gör så här:

Gå in på lamenesstrainer.com via Google Chrome. Använd dator, PC eller Mac (inte padda). Klicka på ”Home” och ”Get started” för att få bakgrund om upplägget, och på ”About” för att läsa mer om forskargruppen och forskningsområdet.

Under fliken ”Lameness Trainer” finns spelet, med underrubrikerna ”Module 1”, ”Module 2” och så vidare. Module 1 är en grundkurs/test om frambenshälta, Module 2 är grundkurs/test om bakbenshältor. Module 3 är en fördjupning om bakbenshältor och Module 4 en ”examen”, som omfattar 500 fall.

Börja med att klicka på underrubriken Module 1, och sedan först på Module 1-Rules, Module 1-Video Explanation och Module 1-Warmup för att komma igång. För den oinvigde är det redan här som själva ”skolan” börjar. Vad ska man titta efter och varför. För varje visad häst får man omedelbar feedback.