Avtal klart mellan Kommunal och SLA

Avtal klart mellan Kommunal och SLA

SLA och Kommunal har träffat nytt kollektivavtal för arbetare inom djursjukvård. Avtalet är ettårigt och det totala utrymmet är 2,2 procent. Därmed följer avtalet industrins så kallade märke.

Överenskommelsen om löner och allmänna anställningsvillkor gäller från den 1 juli 2016 till den 30 juni 2017.

Det har gjorts genomgående förändringar av avtalets lönebilaga och avtalet innehåller nu en möjlighet att förlänga en provanställning.

4 000 företag – alla inom den gröna sektorn – är medlemmar i SLA. Bland medlemmarna finns företag inom jord- och skogsbruk, trädgård och anläggningsverksamhet, golf och djursjukvård. Många mindre företag med bara en anställd, men också storföretag, är medlemmar. Medlemsföretagen har sammanlagt runt 28 000 anställda. SLA hjälper medlemmarna i alla arbetsgivarfrågor.

Källa: SLA