Helsingborg börjar med hemodialys

Evidensia Djursjukhuset Helsingborg tar som första djursjukhus i Sverige emot akut njurskadade och förgiftade hundar och katter för hemodialys.

I framtiden kommer djursjukhuset även att kunna behandla patienter med blodförgiftning samt göra avancerad behandling av patienter med svåra immunmedierade tillstånd genom att rena deras blodplasma. Däremot kommer man inte att behandla patienter med kronisk njursvikt.

Dialysteamet i Helsingborg består av Linda Helsmo (i mitten på bilden), leg veterinär med specialistkompetens hunden och kattens sjukdomar, Marie Göransson, (till vänster) leg veterinär och intensivvårdsansvarig samt Annelie Johansson, leg djursjukskötare och ansvarig dialyssköterska (längst till höger).

Investeringen i hemodialysutrustning har gjorts möjlig tack vare Stiftelsen Svensk Djursjukvård.

Källa: Evidensia