Agria: Skyddsvästarna fungerar

Agria: Skyddsvästarna fungerar

Antalet skadade och dödade hundar minskade med totalt 17 procent under 2015, visar statistik från Agria Djurförsäkring. En anledning uppges vara att ägarna börjat sätta skyddsväst på sina hundar.

Trafiken, som är hundarnas absolut största fara, visar upp den lägsta siffran för skadade och döda hundar under en tioårsperiod.

– Även skador som orsakats av vildsvin backar med en tredjedel till en nivå som vi inte har sett på några år. En anledning kan vara ett större genomslag för skyddsvästar som ger hundarna ett bättre skydd mot kraftiga betar, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur, Agria Djurförsäkring.

Agria har under flera år arbetat aktivt för att fler hundar ska bära skyddsväst och bjuder därför på självrisken vid en skada om hunden bär skyddsväst vid jakt.

Mer frekvent användning av skyddsväst kan också vara en bidragande anledning till att skador och dödsfall orsakade av skott minskar, en annan anledning är troligen att många jägare och jaktlag är bättre utbildade.

Däremot ökar antalet skador och dödsfall som orsakats av vargar, dock från låga nivåer. Det gör även skador orsakade av odefinierat vilt djur, som stiger med ett tiotal hundar.

Statistiken, som beräknas på samtliga hundar i Agrias försäkringsbestånd, det vill säga 40 procent av alla försäkrade hundar i Sverige, visar att:

• Totalt dödades 798 hundar år 2015, jämfört med 883 två år tidigare.

• Flest dödades i trafiken, 483 förra året och 521 år 2013.

• Dödsfallen på grund av vildsvin minskade drastiskt från 152 är 2013 till 96 förra året.

Källa: Agria