Hanhundars fertilitet sjunker snabbt

Hanhundars fertilitet sjunker snabbt

Hanhundars fertilitet försämras snabbt. Anledningen kan vara miljögifter i fodret. Det visar en brittisk studie, där det bland annat framkommer att antalet rörliga spermier hos hundarna har minskat från 90 procent till 60 procent på 30 år och att antalet kryporchida hanvalpar också har ökat. Det rapporterar SR:s Vetenskapsradion.

Misstanken om att den minskade fruktsamheten har med fodret att göra kommer av att forskarna har undersökt testikelvävnad och analyserat en lång rad kommersiella hundfoder. Både testiklar och foder innehöll miljögifterna DEHP och PCB, som i djurförsök har visats ge försämrad reproduktion.

– Fynd av de här ämnena i sig bevisar inte att de är orsaken till problemet. Men det är i alla fall en observation de gör – att de här ämnena finns, om än i låga halter, i hundfoder, säger Bert-Ove Lund, toxikolog vid Kemikalieinspektionen, till Vetenskapsradion.

Källa: SR. Länk till vetenskaplig artikel här