Statsepizootologen utvidgar utredningen

Statsepizootologen utvidgar utredningen

Ett nytt fall av mjältbrand har konstaterats på en gård i närheten av Omberg i Östergötland. – Vi jobbar efter olika hypoteser – antingen att det finns en källa till samtliga fall eller att det kan finnas fler än en smittkälla, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Nu har sammanlagt åtta nötkreatur och en häst konstaterats döda av mjältbrand i området den senaste tiden. Områdena där djuren gått på bete är avspärrade och arbetet med smittspårning, sanering och vaccinering pågår.

Djuren på den aktuella gården vaccineras inom kort och vaccinationsarbetet fortsätter även på andra gårdar i området för att motverka att fler djur insjuknar. Arbetet med att samla information för att om möjligt hitta källan till utbrottet fortsätter. Sjukdomen har förekommit historiskt i området, men vi vet inte exakt var och det är inte heller säkert att vi kommer att hitta utbrottets ursprung. Personal från Jordbruksverket, Länsstyrelsen Östergötland och SVA arbetar med mjältbrandsfallen vid Omberg.