Branschrapport: vinstmarginalen stiger

Branschrapport: vinstmarginalen stiger

Omsättningen ökar, vinstmarginalen stiger och det görs stora investeringar i medarbetarnas kompetensutveckling. Det är några punkter ur SLA-Svensk Djursjukvårds branschrapport 2016.

Djursjukvården är mer lönsam än tidigare, konstateras i rapporten. Vinstmarginalen efter avskrivningar har stigit från 4,4 procent till 8,5 procent 2015, vilket är nästan en fördubbling. Branschansvariga Maria Lundvall välkomnar utvecklingen.

– Tidigare har vinstmarginalen legat i snitt kring 5 procent, vilket är kritiskt lågt. Därför är det positivt att vinstmarginalen höjdes under 2015, säger hon till VeterinärMagazinet.

I rapporten framkommer också att de två stora koncernerna AniCura och Evidensia har en genomsnittlig vinstmarginal på 6,9 procent. Övriga, enskilda bolag har en genomsnittlig vinstmarginal på 10,8 procent. Siffrorna har räknats fram av SLA-Svensk Djursjukvård på basis av inrapporterade data.

Andra intressanta uppgifter i rapporten:

• Rekryteringsbehovet de kommande 12 månaderna är 161 veterinärer, varav 60 med specialistkompetens. Behovet av leg djursjukskötare ligger på 191. Både små och stora kliniker spår förhållandevis samma tillväxt i sina enheter. Jordbruksverket uppges nu ha inlett en dialog med SLA-Svensk Djursjukvård för att lösa bemanningsproblemen på sköterskesidan.

• Investeringarna i medarbetarnas kompetensutveckling steg med 25 procent under 2015. Investeringar i utrustning och lokaler steg med 7 procent.

• Medlemsföretaget omsatte 3,08 miljarder under 2015, vilket är en ökning med 7,7 procent sedan 2014.