Dragan Panic expanderar i Skåne

Dragan Panic expanderar i Skåne

Ägaren och grundaren av Öresunds Veterinärklinik i Malmö, Dragan Panic, har tillsammans med Birgitta Lindblad startat en ny klinik i Vellinge. Redan i oktober öppnar han en ny klinik i Lund, då i samarbete med kardiologen Miriam Höllmer.

Den 29 augusti gick starten för Öresunds Veterinärklinik Vellinge, där veteranen Birgitta Lindblad är chef och hälftenägare. Den 17 oktober öppnas dörrarna till Öresunds Veterinärklinik Lund med Miriam Höllmer, (Ph D i kardiologi och Diplomate ECVIM-CA i internmedicin) som chef. Fyra veterinärer och fyra sköterskor är redan anställda. Miriam Höllmer är Dragan Panics sambo och hälftenägare i Lund-kliniken.

– Rätt personal och rätt utrustning är det viktigaste för att få nöjda kunder, säger Dragan Panic.

Alltså satsar han på omfattande ombyggnader och helt ny utrustning på båda klinikerna. Ingenting är hyrt, leasat eller begagnat. Men det allra viktigaste är att anställa erfaren och kompetent personal. I branschen är det en flaskhals.

– Jag har inte haft något problem att rekrytera de allra bästa. Flera mycket kvalificerade kirurger har hört av sig och sagt att de vill jobba med mig, säger han.

Förra hösten publicerade VeterinärMagazinet ett reportage om den tassprotes som Dragan Panic (som är ortoped) tillverkat till två katter. På grundval av artikeln anmäldes han av Jordbruksverket till Veterinära Ansvarsnämnden. Fallet är inte avgjort än.

– Båda katterna mår mycket bra i dag, säger Dragan Panic.

På kliniken i Malmö arbetar nu 30 anställda i lokaler som börjar bli för trånga. Långt gångna planer finns därför på att fördubbla ytan till omkring 1 000 kvadratmeter.

– Det gör jag främst för att förbättra arbetssituationen för personalen. Jag vill inte att verksamheten ska bli mer omfattande i Malmö, av rädsla för att förlora kontrollen och försämra servicen till djurägarna, säger Dragan Panic.

Hans modell för tillväxt är i stället att starta nya kliniker i samarbete med kolleger. I Vellinge arbetar nu två veterinärer, dessutom är han själv där en dag i veckan. Fyra legitimerade sköterskor följde med Birgitta Lindblad dit från hennes tidigare arbetsplats. Inom kort förstärks kliniken med en egen ögonspecialist.

– Här i Skåne är avstånden små, så det fungerar bra att ha olika specialister på klinikerna och hänvisa patienterna till dem efter behov. Miriam Höllmer är exempelvis kardiolog, vilket det är brist på här i Skåne, säger Dragan Panic.

Alla kliniker kommer att servas med löneadministration och ekonomi centralt från Malmö.

Läs reportaget om Birgitta Lindblad och Öresunds Veterinärklinik Vellinge i nästa nummer av VeterinärMagazinet.

Text: Ingrid Kindahl Foto: Andreas Hillergren