Färre kultingar ger hållbara suggor

Färre kultingar ger hållbara suggor

En studie vid SLU i Skara visar att suggor som får medelstora kullar i de första två omgångarna kan minska risken för utslagning och lägre hållbarhet hos suggorna.

Under de senaste årtiondena har kullstorleken inom smågrisproduktionen ökat samtidigt som hållbarheten minskat hos suggorna. Många suggor slås ut för tidigt på grund av dålig hälsa och välfärd, orsakad av till exempel juverproblem eller hälta.

Forskare vid SLU i Skara har undersökt hur storleken på suggans två första kullar påverkar hennes hållbarhet och varför hon slås ut. Produktionsdata från 28 svenska smågrisbesättningar undersöktes. Man fann samband mellan storleken på suggans första kullar och sannolikheten för att hon skulle få minst fyra kullar under sin livstid. De suggor som fick medelstora kullar, med 12-14 smågrisar, hade större sannolikheten att få minst fyra kullar.

Resultaten indikerar att avel inriktad på suggor med medelstora kullar i de första två omgångarna kan minska risken för oplanerad utslagning och öka hållbarheten hos suggorna. Sambanden mellan kullstorlek och suggans hälsa och välfärd kommer studeras vidare.

Källa: SLU